Activities


DECC สวทช. เปิดหลักสูตรอบรม CAE ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer aided Engineering, CAE) เพื่อช่วยในการลดต้นทุน ประหยัดระยะเวลา ในการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษา ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ขอเชิญ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และวิศวกรที่เกี่ยวข้องในภาคอีสาน ร่วมอบรมไฟไนต์เอลิเมนต์ชั้นสูง
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร Advance Finite element method for design engineering (ไฟไนต์เอลิเมนต์ชั้นสูงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม) ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน Computer Aided- Engineering (CAE)”
DECC สวทช. เปิดหลักสูตรอบรม CAE ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer aided Engineering, CAE) เพื่อช่วยในการลดต้นทุน ประหยัดระยะเวลา ในการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
DECC ร่วมออกบูธแสดงผลงานในงาน NAC2015
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ในงานประชุม วิชาการ สวทช. ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงาน Subcon Thailand 2015
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ในฐานะผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมสัมมนาในงาน Subcon Thailand 2015 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ DECC จัดอบรมการจัดการประสิทธิภาพการผลิตฯ
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดอบรมในหัวข้อ "การจัดการประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตร"พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน"
DECC และ สวทน.จัดสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี ! การจัดการประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ
DECC สวทช. จัดสัมมนาเทคโนโลยีช่วยพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. จัดสัมมนาเทคโนโลยีช่วยพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ในงาน Thailand Industrial Fair 2015
<<  1 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 30  >>

< กุมภาพัน 2562 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728