Activities


DECC จัดสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมด้วย Automation"
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม #DECC จัดสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมด้วย Automation"ภายในงาน Subcon Thailand 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
DECCร่วมกับม.หอการค้าไทยจัดสัมมนา“เสริมศักยภาพธุรกิจติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0
คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ “เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม”
DECC ร่วมกับ TKK Corporation จัดสัมมนาภายในงาน INDTECH FORUM 2017
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม #DECC สวทช. ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีเคเคคอร์ปอเรชั่น จำกัด TKK Corporation จัดสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมไทย INDTECH FORUM 2017
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ​เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign​
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานวัตกรรมเพื่อการผลิตและการซ่อมบำรุงสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum (Indtech) 2017 ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการผลิตและการซ่อมบำรุงสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาเสริมศักยภาพธุรกิจติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา “เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม”ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
DECC ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาภายในงาน Subcon Thailand 2017
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมด้วย Automation วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.ภายในงาน Subcon Thailand 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
DECC และ iTAP จัดสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแข่งขันอย่างยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) จัดสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแข่งขันอย่างยั่งยืน”
DECC จัดสัมมนาภายในงาน Thailand Industries Fair 2017
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม #DECC จัดสัมมนาเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบ Automation
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแข่งขันอย่างยั่งยืน
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแข่งขันอย่างยั่งยืน”
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 30  >>

< ธันวาคม 2561 >
อา พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031