Activities


DECC ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงาน Intermach 2016 / Subcon 2016
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ผู้นำเทคโนโลยี CAE ที่มีช่วยเหลือในภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน และในฐานะผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมการร่วมสัมมนา มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมสัมมนา เทคโนโลยีการออกแบบเพื่อพัฒนาการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยระบบ Automation ภายในงาน Intermach 2016 / Subcon 2016
DECC ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการไฟไนต์เอลิเมนต์ชั้นสูงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (THAIST) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ไฟไนต์เอลิเมนต์ชั้นสูง สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม”
DECC เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ Thailand Spring up
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เข้าร่วมงาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ “Thailand Spring up ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
กสอ.และDECC จัดสัมมนา Food Innovation Network ในโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. จัดสัมมนา Food Innovation Network ในโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
DECC จัดสัมมนาและเปิดบ้านให้เยี่ยมชมในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NAC2016)
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. จัดสัมมนาเทคโนโลยีการออกแบบพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยระบบ Automation" และเปิดบ้านให้เยี่ยมชม ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NAC2016)
DECC ร่วมประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายด้านการออกแบบวิศวกรรมในภาคตะวันออก
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบวิศวกรรมในภาคตะวันออก
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Food Innovation Network ในโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Food Innovation Network" ในโครงการ “กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม” (Industrial Networking)
สวทน.และ DECC สวทช.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคเหนือ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (THAIST) จัดสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” ภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถด้าน Computer Aided Engineering (CAE) ในภาคเหนือ”
DECC จัดสัมมนาภายในงาน Thailand Industrial Fair 2016
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. จัดสัมมนาเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม ภายในงาน Thailand Industrial Fair 2016
DECC สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยระบบ Automation ภายในงาน NAC2016
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ "พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยระบบ Automation" ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NAC2016)
<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 31  >>

< ตุลาคม 2564 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31