Activities

การใช้เทคโนโลยีการจำลองงานทางวิศวกรรมขั้นสูง ในยุค AEC


 

 

         ในปี พ.. 2558 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องก้าวเข้าสู่ AEC หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้ประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังมีหลายภาคส่วนที่ยังไม่ได้รับข้อมูลและอาจประสบปัญหาหากเวลาล่วงเลยไปถึงปี 2558 อย่าว่าแต่ผลกระทบจาก AEC เลย แค่ขณะนี้เพื่อนบ้านเริ่มปรับตัวด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจนำ โดยอาศัยการเมืองและภาครัฐสนับสนุน ก็เริ่มเห็นผลกระทบเป็นช่วงๆมาโดยตลอด ตั้งแต่เวียดนาม จนมาถึงพม่า

 

 

 

ในบทความนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่น่าห่วง 2 ประการ คือ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ  

และการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

 

 

สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนั้น  

 

พบว่าที่ผ่านมาแรงงานต่างชาติได้เข้ามาทดแทนแรงงานไทยในหลายอุตสาหกรรมมาหลายปีแล้ว ทำให้ในปัจจุบันแรงงานต่างชาติเหล่านี้มีทักษะการทำงานที่ดีและมีคุณภาพ หากเข้าสู่ AEC แรงงานต่างชาติและแรงงานไทยมีแนวโน้มสูงที่จะไปทำงานยังประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงต้องเตรียมความพร้อมให้รับมือปัญหาด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้น โดยจะต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้ใช้แรงงานน้อยลง นำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการจำลองงานทางวิศวกรรมขั้นสูง มาทดแทนทักษะแรงงานให้มากที่สุด เพราะการพัฒนาเครื่องจักรจาก Manual เป็น Semi-Auto หรือ Automation นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนา หากเริ่มต้นได้เร็วและรับการสนับสนุนจากภาครัฐตั้งแต่เนิ่นๆ อุตสาหกรรมเหล่านั้นก็จะมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก AEC ก่อนปี 2558

 

สำหรับปัญหาการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม   

 

หากยังคงดำเนินธุรกิจเน้นการผลิต (Original Equipment Manufacturer, OEM) อย่างเดียว ก็อาจประสบปัญหาได้ในอนาคต ที่จะมีโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านมาดึงบุคลากรไป และมาแข่งขันกับอุตสาหกรรมไทย ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตไทย ควรต้องปรับตัวให้สูงขึ้น เพื่อหนีและไม่ให้คู่แข่งในอนาคตตามได้ทัน โดยต้องหันมาให้ความสำคัญกับงานด้านการออกแบบมากขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้มีทั้งความเชี่ยวชาญทั้งการออกแบบ (Original Design Manufacturer, ODM) และการผลิต (OEM) ควบคู่กันไป ซึ่งลูกค้าเจ้าของตราสินค้า (Brand Owner) มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนี้ เพราะตนเองจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนในส่วนนี้ การพัฒนาไปสู่ ODM ได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีการจำลองงานทางวิศวกรรมขั้นสูง เข้ามาช่วย

 

เทคโนโลยีการจำลองงานทางวิศวกรรมขั้นสูง (CAE) สามารถช่วยลดปัญหาการพึ่งพาแรงงาน และพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการผลิต ให้มีความพร้อมต่อรูปแบบการแข่งขันแบบ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ท่านพร้อมหรือยังกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่กำลังมาถึงในเร็วๆนี้

 

 

 

 < ตุลาคม 2564 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31