Activities

ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่กับการใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วช่วยลดต้นทุนและเวลาแนวโน้มผลิตภัณฑ์สมัยใหม่

         แนวโน้มผลิตภัณฑ์สมัยใหม่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น (Product complexity) ในขณะที่อายุของผลิตภัณฑ์ (Product lifetime) และเวลาที่ต้องการให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์กับเวลา (Required delivery time) จะน้อยลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องหาเทคโนโลยีการออกแบบสมัยใหม่ที่สามารถมารองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจของตนเอง

 

การใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วช่วยลดต้นทุนและเวลา

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Technology, RPT) ได้เข้ามามีบทบาทการทำงานวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเอามาช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้ 10ถึง 50% แล้วในบางโรงงานได้นำมาทดแทนการผลิตที่มีปริมาณไม่มากนักอีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2 จึงทำให้เทคโนโลยี RP เป็นอีกเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองสำหรับการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในอนาคตของหลายอุตสาหกรรม

 

 คลิ๊กเพื่อ Download PDF File >>> 

 

ที่มา : นิตยสาร Asia - Pacific Plas & Pack  Vol.7 No.38 : April / May 2013

เรื่อง ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่กับการใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (หน้า 22-24)

โดย : รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
< ตุลาคม 2564 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31