Activities

การใช้เทคโนโลยี CAE ช่วยในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติก
การใช้เทคโนโลยี CAE ช่วยในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติก

         ในอุตสาหกรรมพลาสติก วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตคือเม็ดพลาสติกที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นกระบวนการต้นน้ำที่สำคัญ โดยในการผลิตเม็ดพลาสติกได้จากการนำสารโมโนเมอร์ที่ได้จากปิโตรเคมีขั้นกลาง มาผลิตเป็นสารโพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 


1. การผสมเรซินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจะถูกนำมาผสมกับส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใต้อุณหภูมิและเวลาที่ควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ ‘Dry Blend’
2. การนวดอัดวัตถุดิบที่ผ่านการผสม จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการนวดอัดด้วยเครื่องจักร โดยอาศัยหลักการนวดอัดพร้อมกับให้ความร้อนตามความเหมาะสม ระหว่างขั้นตอนนี้จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น
3. การตัดเม็ดเมื่อวัตถุดิบหลอดตัวแล้วจะถูกอัดผ่าน Die ที่มีการเจาะรูขนาดเล็ก ๆ พลาสติกที่ไหลผ่าน Die จะถูกตัดโดยใบมีด (Cutter) หมุนตัดอย่างต่อเนื่องทำให้ขนาดเม็ดมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด
 

ชั้น (Slice thickness) จะขึ้นอยู่กับขนาดรูและความเร็วของหัวฉีด และอัตราการป้อนโพลิเมอร์เหลว


 คลิ๊กเพื่อ Download PDF File  >>>  
ที่มา : นิตยสาร Asia - Pacific Plas & Pack  Vol.7 No.40 : August / September 2013
เรื่อง การใช้เทคโนโลยี CAE ช่วยในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติก 
 (หน้า 30-33)
โดย : 
นายนิทัศน์ ปานอ่อน วิศวกรอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม


< ตุลาคม 2564 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31