Activities

สวทน.และ DECC สวทช.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคเหนือเมื่อวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (THAIST) จัดสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” ภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถด้าน Computer Aided Engineering (CAE) ในภาคเหนือ” ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน ตลอดจนได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมการจัดทำต้นแบบชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

โดยมีคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวเปิดโครงการ

ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพรศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทย โดย  อดีต Senior Aerospace Engineer ระดับ GS-14 องค์การอวกาศ NASA, USA. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. และการบรรยายในหัวข้อ การใช้ Digital Engineering: การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทยโดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

นอกจากนั้นยังมีเสวนาพิเศษในเรื่อง ความสำคัญของการออกแบบวิศวกรรมกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยรับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ดร. คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ คุณปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง และคุณฐาปกรณ์ พรหมภัทรา หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  

และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ได้แก่ คุณนิรมิตร เดชสุภา วิศวกร โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ในเรื่องการประยุกต์ใช้การออกแบบวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. บุญศิวา ซูซูกิ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการประยุกต์ใช้กการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาการจัดฟันรูปแบบใหม่ และคุณจิรภัทร จะวะนะ ประธานชมรมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนโลหะภาคเหนือ ในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนโลหะภาคเหนือในธุรกิจปัจจุบัน


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> Click <<< ธันวาคม 2564 >
อา พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031