Activities

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Food Innovation Network ในโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม


ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม” (Industrial Networking) ภายใต้โครงการ สร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและพัฒนาความร่วมมือในระดับโซ่อุปทาน (Networking) ประจำปีงบประมาณ 2559 

 

โครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ให้เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จนเกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 


กิจกรรมในโครงการ:


1. สัมมนา “Food Innovation Network"  

ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.  ห้อง Station 3 ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น หัวลำโพง กรุงเทพฯ


พบกูรูด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มาให้ความรู้ และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด และ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม


หัวข้อสัมมนา

- เจาะกลยุทธ์การตลาด สู่การแข่งขันเพื่อยกระดับสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป

โดย อ.อัครพงศ์  ผ่องสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

- ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

โดยผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

-ผนึกกำลังสร้างเครือข่าย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย ดร.ทอง  พุทธลอด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่าย

-ยกระดับมาตรฐานการผลิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

 

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย Food Innovation Network

​ 

(พฤษภาคม - กรกฎาคม 59)​

     ·      เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย Success Case ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรู

·      อบรมพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

·      กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

 

3. ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

​ 

(มิถุนายน - สิงหาคม 59)​ 

·         ยุทธ์ศาสตร์การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร

·         การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

·         การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของเครือข่ายธุรกิจ

·         การต่อยอดทางธุรกิจด้าน Food Innovation

·         ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4. ศึกษาดูงานหน่วยงานตัวอย่างด้านอาหาร/เกษตรแปรรูป อาทิ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หรือ บริษัทด้านอาหารและเกษตรแปรรูปชั้นนำของประเทศ

​ 
(สิงหาคม 59)​

 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:​​

 เป็นผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ​(เมษายน - สิงหาคม 2559)​​ ในอุตสาหกรรม ดังนี้

·        อุตสาหกรรมอาหาร

·       อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

·       อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

·       อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางการสมัคร: 


ขอปิดการลงทะเบียน เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว


 

*สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 

 

** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 

 

*** ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

ไม่รับการลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-564-6310-11 ต่อ 117 

 

 

ดำเนินโครงการโดย​:​

 

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. < ธันวาคม 2564 >
อา พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031