Activities

DECC ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการไฟไนต์เอลิเมนต์ชั้นสูงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม


ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (THAIST) 


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ไฟไนต์เอลิเมนต์ชั้นสูง สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม” 

ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. (อบรมต่อเนื่อง รวม 4 วัน)การอบรมในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง โดยมีในส่วนของทฤษฎีและคุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้อง การแสดงผลการแปลผลลัพธ์ 

ผู้เข้าอบรมสามารถนำตัวอย่างชิ้นงานของตนเองมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นต้นแบบชิ้นงานที่ต้องการพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรม 

รวมทั้งจะได้ทำการฝึกภาคปฏิบัติพร้อมรับคำปรึกษาเป็นรายโจทย์ เพื่อนำไปสร้างเป็นต้นแบบจริงหรือจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ ต่อไป


หัวข้อการอบรม:

- Overview of Finite Element Method in Engineering

- Meet the Finite Element Method (FEM)

- Method of Weighted Residuals

- Review theory of Solid Mechanics & Nonlinear Analysis

- Stress Analysis Workshop

- Nonlinear Stress Work Shop

- Product & Machine Simulation Work Shop

 วิทยากร:

  ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

 

        อดีต Senior Aerospace Engineer ระดับ GS-14 องค์การอวกาศ NASA

 

  รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ  

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

  คุณนิทัศน์ ปานอ่อน  

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและออกแบบวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม

  คุณชัยวิวัฒน์ เกยูรธำมรงค์  

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและออกแบบวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม

 

 

ระยะเวลาหลักสูตร:

   อบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. (อบรมต่อเนื่อง รวม 4 วัน)


สถานที่อบรม:

Virtual Desktop Lab1 ชั้น 1 

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

  - ผู้เชี่ยวชาญ

  - อาจารย์

  - นักวิจัย

ในภาคเหนือ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านการผลิตและออกแบบเชิงวิศวกรรม หรือความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ FEM *** หลังจากผ่านการอบรม จะได้รับคำปรึกษาแยกตามโจทย์ จำนวน 10 โจทย์  โดยจัดที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญการใช้ CAE ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ   ในแต่ละโจทย์ เพื่อรับคำปรึกษาสำหรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกระบวนผลิต หรือการแก้ไขปัญหาในภาคผลิตและบริการ


ช่องทางการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Click <<

ส่งใบสมัครไปที่อีเมล์ marketing@decc.or.th  


หมดเขตรับสมัคร: ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 

 

จากนั้น คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.​ 0 2564 6310 ต่อ 106 (คุณนันทัชพร) < ธันวาคม 2564 >
อา พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031