Activities

DECC และ iTAP จัดสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแข่งขันอย่างยั่งยืน”


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) จัดสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแข่งขันอย่างยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ภายในงานมีการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางการค้าด้วย Digital Engineering  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้หลายท่าน อาทิ 

ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร

พัฒนาแนวคิด สร้างนวัตกรรม ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุค 4.0” โดย ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

“สร้างโอกาสทางการค้า พัฒนานวัตกรรมการผลิต ด้วย Digital Engineering” โดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี

“เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ยกระดับ SME ไทย สู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกที่เหมาะสม” โดย คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช.​

 

นอกจากนี้ยังมีเสวนาจากหน่วยงานต่างและผู้ประกอบการ ในประเด็น การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในยุค 4.0” และประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจของตนเอ< ธันวาคม 2564 >
อา พฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031