Activities

DECCร่วมกับม.หอการค้าไทยจัดสัมมนา“เสริมศักยภาพธุรกิจติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0


คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ “เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม” ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ รวมถึง ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังมุงสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับในอนาคต ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560


ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มไทย แนวโน้มโลก กับการขนส่งและโลจิสติกส์” 
และในช่วงเสวนาพิเศษ ได้รับเกียรติจาก 
-รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, 
- คุณดนุชา อิศรางกูน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 
- คุณโอภาส ชีวธรรมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูรพา กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ออกแบบฐานรองไม้และลังไม้, 
- คุณสมศักดิ์ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี เอ พีโซลูชั่น จำกัด ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการออกแบบพัฒนาซอฟแวร์ด้านการชนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ
- คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมี ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมภายในงาน


< กุมภาพัน 2564 >
อา พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28