Activities

DECC และ สวทช. จัดสัมมนา “Food Machine for SMEs”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร (MKT) และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) จัดสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching) เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางการค้าและการเจรจาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้ซื้อที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ที่ผ่านภายในงานมีกิจกรรม

§ Experience Sharing: Food Machinery 
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งบันประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

        ๐ ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.)
              หน่วยงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้บริการออกแบบ
              และพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทางให้กับภาคอุตสาหกรรม

        ๐ รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.
              ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ที่ประสบความสำเร็จในการร่วมออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทาง และการปรับปรุงกระบวนการผลิต

๐ คุณนพพล ภู่แย้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดำเนินฟู้ด จำกัด 
               ธุรกิจผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวพัฒนาเครื่องบรรจุและลดอุณหภูมิวุ้นมะพร้าว
               ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตช่วยลดการใช้แรงงานคน 
                ​ลดระยะเวลาในกระบวนการบรรจุสินค้า

        ๐ คุณทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี บี ฟู๊ด เทค จำกัด         
             ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณท์อาหารทุกประเภท 
             พัฒนาต้นแบบเครื่องทำข้าวปั้นเพื่อจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
             ที่ต้องการสร้างความแตกต่างและตอบสนองตลาด
              
ดำเนินรายการโดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

§ แนะนำนวัตกรรมเครื่องจักรด้านอาหาร 
ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทยโดยผู้ผลิตภายในประเทศที่มีศักยภาพ
- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตเครื่องจักรด้านอาหารที่มีศักยภาพ
จำนวน 10 – 15 ราย (ใช้เวลานำเสนอบริษัทละ 5 - 7 นาที)

§ การเจรจาการค้า สร้างเครือข่าย จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต (Supply) และผู้ซื้อ (Demand) ที่มีศักยภาพ ในอุตสาหกรรมอาหารดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> Click <<


< กุมภาพัน 2564 >
อา พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28