Activities

DECC ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) จัดสัมมนา "กระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560  ณ โรงแรม GOLDEN TULIP SOVEREIGN พระราม 9  เวลา 08.30 – 16.00 น.งานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่จะสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนแรงบันดาลใจเพื่อนำไปพัฒนาการพัฒนากระบวนการผลิตของกิจการให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการผลิตได้

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

หัวข้อที่น่าสนใจ​

- “เจาะกลยุทธ์การตลาด สู่การแข่งขันเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร”
โดย คุณอัครพงศ์  ผ่องสุวรรณ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

- เสวนา “ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”


 ผู้แทนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช
หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกที่เหมาะสม

 ดร. โอภาส ตรีทวีศักดิ์  นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( TMEC ) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรม


 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจเกษตรและอาหาร

ดำเนินรายการโดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.​


- “การออกแบบเชิงวิศวกรรม โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุค 4.0”

โดย รศ.ดร. วิโรจน์  ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการออกแบบวิศวกรรม


พิเศษ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับการคัดเลือก ได้รับคำปรึกษาเป็นรายกิจการ เพื่อพัฒนาต้นแบบหรือแผนพัฒนาประสิทธิภาพ  
โดยจะได้รับการสนับสนุนจัดทำต้นแบบตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท/ชิ้นงาน


วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/Ne3UUE


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 117 (คุณบริรักษ์) หรือ 106 (คุณนันทัชพร) 

อีเมล์ marketing@decc.or.th

www.fb.com/decc.cae


**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่**

**ขอสงวนสิทธิการเข้ากิจกรรมโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่เปิดรับการลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)**


---------รายละเอียดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร​

เป็นโครงการที่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนของธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการได้เรียนรู้กระบวนการด้านการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตของกิจการให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการผลิตได้

กิจกรรมของโครงการ
1. รับสมัครและคัดเลือก (ธ.ค. 60)
2. จัดสัมมนายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม (19 ม.ค. 61)
3. คัดเลือก 20 กิจการ เพื่อให้คำปรึกษา และจัดทำต้นแบบ/แผนพัฒนาประสิทธิภาพ (ม.ค. - ก.พ. 61)
4. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ 20 กิจการๆ ละ 2 วัน ( ก.พ.- เม.ย. 61)
5. จัดทำต้นแบบ/แผนพัฒนาประสิทธิภาพ 20 ชิ้นงาน/แผน (พ.ค. - ส.ค. 61)< ตุลาคม 2561 >
อา พฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031