Activities

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่


ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วม กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้โครงการ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561


เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดแนวความคิดสู่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งโอกาสในการเชื่อมโยงและเจรจาธุรกิจกับหน่วยงานชั้นนำ

 

กิจกรรมของโครงการ


 กิจกรรม Focus group และ Workshop  

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประยุกต์ในการออกแบบพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อรับทราบรายละเอียดภาพรวมโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของกิจการ​ ให้ได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ และการอบรมด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 21 - 23 ก.พ.61 เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  


 รับคำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ​ 

ประมาณเดือน ม.ค.-พ.ค 2561  


 ศึกษาดูงาน  

เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์่ ​ 

ประมาณเดือน มี.ค. 2561 


 โอกาสทางธุรกิจ 

- โอกาสนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 

- โอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจและช่องทางการตลาด (Market Place) ที่หลากหลายกับหน่วยงานชั้นนำ


ประโยชน์ที่จะได้รับ
ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
พร้อมทดสอบตลาดกับช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ ช่องทางออนไลน์ ช่องทางการตลาดทางตรง และการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อชั้นำ 

 กลุ่มเป้าหมาย:

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นของตนเอง 

ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

  

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และ แบบวิเคราะห์และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ 

โดย download แบบฟอร์มได้ที่ ใบสมัคร และ แบบวิเคราะห์และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งสองให้ครบถ้วน แล้วแนบไฟล์ส่งอีเมล์มาที่ marketing@decc.or.th 

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561​


รับจำนวนจำกัด ! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
< มกราคม 2562 >
อา พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031