Activities

DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมเปิดรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกร

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช.

โทร.0-2564-6310 ต่อ 103

www.decc.or.th

 

คุณสมบัติ :

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30ปี
ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
สาขาวิชา : เครื่องกล,อุตสาหการ, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การเขียน 3D CAD, การออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ใช้โปรแกรม 3D CAD และ Solid work ได้
2. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3. มีทัศนคติในเชิงบวก

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานด้านการเขียน CAD แบบ 3 มิติ รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ เพื่องานวิเคราะห์

    ทางวิศวกรรม งานเขียนแบบเครื่องจักร และงานเขียนแบบ
2. พัฒนางานร่วมกับทีม CAE, ทีมออกแบบ, ทีมพัฒนาต้นแบบ โดยอาศัยความรู้

    ทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กำกับและบริหารงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา< ตุลาคม 2564 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31