Service


งานฝึกอบรมประจำปี / งานแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้ NX NASTRAN ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม

หลักสูตรนี้เป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรม NX NASTRAN ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมทางด้านความแข็งแรง ได้แก่การวิเคราะห์ปัญหาความเค้นของผลิตภัณฑ์ วิธีการตรวจสอบผลลัพธ์ การทำ Stress convergence การแก้ปัญหาแบบไม่เ
B1. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน (Basic Finite Element Method)

ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงที่มาของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์และขั้นตอนการคำนวณต่าง ๆ ของปัญหาการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของแข็งที่มีอยู่ในซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์
B2. การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ (CAD and Finite Element Model)

ผู้ผ่านการเข้าอบรมสามารถสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ (CAD Model) ที่เหมาะสมนำไปใช้สร้างรูปแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ต่อไปได้
B3 : คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของระบบกลไกทั่วไป (Mechanism Simulation)

เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาทางด้านกลไกการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการเคลื่อนที่ของลูกสูบระบบส่งถ่ายกำลังของรถยนต์ ระบบสายพานลำเลียง
I1. การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ (Linear & Nonlinear Stress Analysis)

บริการฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์ความเค้นและการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ เพื่อหาลักษณะการเสียรูปและความเค้นที่เกิดขึ้นของปัญหาตั้งแต่ 1 มิติจนถึง 3 มิติ
1 | 2  >>< กุมภาพัน 2562 >
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728